Wat is een gevel?

Een gevel is het doorgaans driehoekige deel van een muur tussen de randen van kruisende dakhellingen. De vorm van de gevel en hoe deze gedetailleerd is, hangt af van het gebruikte structurele systeem, dat het klimaat, de beschikbaarheid van materiaal en esthetiek weerspiegelt.

Wat is een gevel?

Een gevel is het doorgaans driehoekige deel van een muur tussen de randen van kruisende dakhellingen. De vorm van de gevel en hoe deze gedetailleerd is, hangt af van het gebruikte structurele systeem, dat het klimaat, de beschikbaarheid van materiaal en esthetiek weerspiegelt. Wikipedia Een gevel is het doorgaans driehoekige deel van een muur tussen de randen van kruisende dakhellingen. De vorm van de gevel en hoe deze gedetailleerd is, hangt af van het gebruikte structurele systeem, dat het klimaat, de beschikbaarheid van materiaal en esthetische zorgen weerspiegelt.

De term gevelwand of geveluiteinde verwijst vaker naar de hele muur, inclusief de gevel en de muur eronder. Sommige daksoorten hebben geen gevel (bijvoorbeeld heupdaken niet). Een veelvoorkomend type dak met gevels, het zadeldak, is vernoemd naar de prominente gevels. Het woordenboek definieert een gevel als"het deel van de muur dat het uiteinde van een schuin dak omsluit.

Een gevel is een driehoekige muur gevormd door een schuin dak. Het dak is niet de gevel; de muur is de gevel tot aan de daklijn, maar je hebt over het algemeen een zadeldak nodig om een gevel te hebben. Het is gebruikelijk om het driehoekige gebied gemaakt van een gambreldak ook een gevel te noemen. Sommige definities omvatten zelfs de eindranden van het dak als onderdeel van de gevel.

Wanneer u gevels bespreekt met uw architect of aannemer, wees dan niet verlegen om te vragen wat hun definitie is. Sommige mensen noemen de gevelmuur bijvoorbeeld de muur aan de gevelzijde tot aan de fundering. Anderen noemen de gevelmuur terecht als dat deel van de gevelbeplating tussen de hellingen van het dak. puntdaken zijn het soort dat jonge kinderen doorgaans tekenen.

Ze hebben twee schuine zijden die samenkomen bij een bergkam, waardoor eindwanden ontstaan met een driehoekige verlenging, een gevel genaamd, aan de bovenkant. Gevelgevel, driehoekig deel van de muur aan het einde van een schuin dak, dat zich uitstrekt van de dakrand tot de top. De gevels in klassieke Griekse tempels worden frontons genoemd. We zien je binnenkort in je inbox.

Aan deze kant van Gable bevindt zich de fijne vrijstaande rots, Napes Needle. De stijl was voornamelijk Vroeg Engels, de westelijke gevel Norman. Het dak was van riet bedekt en had misschien aan elk uiteinde een gevel met een gat om de rook van het houtvuur te laten ontsnappen. Hoog in de gevel staat een klein klaverbladlicht in een driehoekig frame.

Geveltop op straat, met kleine ventilatiegaten.