Hoe zou je een gevel omschrijven?

Een gevel is een driehoekige muur gevormd door een schuin dak. Het dak is niet de gevel; de muur is de gevel tot aan de daklijn, maar je hebt over het algemeen een zadeldak nodig om een gevel te hebben.

Hoe zou je een gevel omschrijven?

Een gevel is een driehoekige muur gevormd door een schuin dak. Het dak is niet de gevel; de muur is de gevel tot aan de daklijn, maar je hebt over het algemeen een zadeldak nodig om een gevel te hebben. Het is gebruikelijk om het driehoekige gebied gemaakt van een gambreldak ook een gevel te noemen. Sommige definities omvatten zelfs de eindranden van het dak als onderdeel van de gevel.

Wanneer u gevels bespreekt met uw architect of aannemer, wees dan niet verlegen om te vragen wat hun definitie is. Sommige mensen noemen de gevelmuur bijvoorbeeld de muur aan de gevelzijde tot aan de fundering. Anderen noemen de gevelmuur terecht als dat deel van de gevelbeplating tussen de hellingen van het dak. Alle inhoud op deze website, inclusief woordenboek, thesaurus, literatuur, aardrijkskunde en andere referentiegegevens is alleen voor informatieve doeleinden.

Deze informatie mag niet als volledig of actueel worden beschouwd en is niet bedoeld om te worden gebruikt in plaats van een bezoek, overleg of advies van een juridische, medische of andere professional. Het zadeldak is een van de meest basale soorten bovenbouw die in de architectuur worden gebruikt. Dit dak bestaat uit twee schuine of hellende zijden, die langs de daklijn samenkomen en aan het einde open zijn. De verticale wand aan het einde van de constructie, tussen de zijkanten van het dak, staat bekend als de gevel.

Als de zichtbare voorkant van het huis zich op dezelfde muur bevindt als de gevel, wordt het dak vaak een voorgevel genoemd. Als de zichtbare voorkant van het huis zich voordoet op een muur onder één kant van het schuine dak, is het gebouw zijgevel. Complexere structuren kunnen worden gemaakt door loodrechte daklijnen toe te voegen met hun eigen gevels, waardoor een kruiszadeldak ontstaat. Ten slotte wordt een zadeldak dat plotseling van helling verandert een gambrel genoemd, of soms een Nederlands dak.

Laten we eens kijken hoe je gemiddelde vijfjarige dat trekt. Een gevel is een deel van de muur dat zich aan het einde van een schuin dak bevindt, tussen de randen van de kruisende staanplaatsen. Het is meestal driehoekig en strekt zich uit van de dakrand tot de rand, hoewel de vorm en detaillering afhangen van het specifieke structurele systeem dat voor het dak wordt gebruikt. De term 'gevelmuur' (of 'geveluiteinde') wordt gebruikt om te verwijzen naar de gevel en de hele muur eronder.

Gevelgevel, driehoekig deel van de muur aan het einde van een schuin dak, dat zich uitstrekt van de dakrand tot de top. De gevels in klassieke Griekse tempels worden frontons genoemd.